IK-Mat

IK-Mat forskriften trådte i kraft 01.01.95, og bestemmer hva virksomheten må gjøre for at maten skal være helsemessig trygg, av riktig kvalitet, og merket med de riktige produkt opplysninger.

Forskriften gjelder for alle som serverer,
produserer, pakker, transporterer, lagrer, importerer eller på annen måte håndterer eller frembyr næringsmidler.

Vårt matvaretrygghetssystem er en komplett oppbygging av IK-Mat iht HMS krav. Systemet tilpasses din virksomhet, og implementerer nødvendige  rutiner  i den daglige drift.

Sammen kartlegger vi alle kritiske punkter (HACCP) i produksjonen.

Systemet er enkelt å bruke og fungerer godt i praksis.
Matvaretrygghetssystemet tilfredsstiller alle krav i matloven og forskriften om internkontroll

Dette sier en av våre fornøyde IK-Mat kunder:

«Vi i Karls Fisk og Skalldyr benytter Aktiv Nord as som totalleverandør av IK-mat og skadedyrkontroll.
Deres lange erfaring og med vår bransje og kvalifiserte medarbeidere gjør at de tilfredsstiller våre høye krav til kvalitet på denne type tjeneste»

Karl

Karl Alberth Hansen
Daglig leder