Lover og forskrifter

Aktiv Nord AS skal sikre at det i vår skadedyrbekjempelse blir benyttet midler og metoder som motvirker at skadedyr overfører smittsomme sykdommer eller blir årsak til sykdommer eller andre helseproblemer hos mennesker, og som ikke medfører helseskade eller miljøskadelige virkninger.

Vi skal sikre at vår skadedyrbekjempelse blir foretatt av ansatte som kan utføre den fagmessig korrekt og effektivt, og påse at det ikke oppstår helse- eller miljøskade.

Vi er derfor underlagt streng kontroll av norske myndigheter som skal se til at vi etterlever forskriftene.

- Forskrift om skadedyrbekjempelse
- Krav til god godkjenning av skadedyrbekjempere

 

Du er her: Forsiden Skadedyrkontroll Lover og forskrifter