Om skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll er forebyggende arbeid mot uønsket skade på varelager, installasjoner, bygningsmasse, og ditt gode rykte. Skadedyrkontroll reduserer svinn, øker ansattes trivsel, høyner hygienisk standard og gir dine kunder/gjester muligheten til en tryggere handel.

" Vi tar rotta på musa"

Dette sier en av våre fornøyde kunder:

«Aron Mat A/S har hatt serviceavtale med Aktiv Nord siden februar 2000.
Dette innebærer leveranser av fluefangere og kontroll/service samt utplassering av smågnageråte og kontroll av disse.I tillegg har Aktiv Nord ved 2 anledninger utført internrevisjon av IK-Mat system hos Aron Mat A/S. Alle de overnevnte aktiviteter er blitt utført til vår fulle tilfredshet.»

aron mat 1

Svein Ole Kristiansen
Produksjonsleder
Aron Mat

Du er her: Forsiden Skadedyrkontroll Om skadedyrkontroll