Giftfrie alternativer og IPM

ratzapper

Aktiv Nord AS etterlever substitusjonsprinsippet i hele vår virksomhet.
Dette betyr at vi velger det minst skadelige middel og metode som virker for formålet.

Nesten alle typer skadedyr kan forebygges, fjernes eller bekjempes uten bruk av miljøskadelige preparater.
Med godt samarbeid, gode rutiner, metodevalg og kunnskap om skadedyr er dette fasiten
på vellykket skadedyrkontroll.
Dette kalles også IPM (integrert skadedyrkontroll / Integrated Pest Management)

Vil du vite mere om hvordan vi kan hjelpe deg med IPM, er du velkommen til å ta kontakt

Du er her: Forsiden Miljøprofil Giftfrie alternativer og IPM