Giftfrie alternativer og IPM

ratzapper

Aktiv Nord AS etterlever substitusjonsprinsippet i hele vår virksomhet.
Dette betyr at vi velger det minst skadelige middel og metode som virker for formålet.

Nesten alle typer skadedyr kan forebygges, fjernes eller bekjempes uten bruk av miljøskadelige preparater.
Med godt samarbeid, gode rutiner, metodevalg og kunnskap om skadedyr er dette fasiten
på vellykket skadedyrkontroll.
Dette kalles også IPM (integrert skadedyrkontroll / Integrated Pest Management)

Vil du vite mere om hvordan vi kan hjelpe deg med IPM, er du velkommen til å ta kontakt

Miljøfyrtårn

her kommer tekst

Om vårt miljøansvar

Miljofyrtarn farger

Nokas skadedyrkontroll AS har tatt et bevisst valg i vår miljøprofil.
Vi ønsker å være en miljø lederstjerne i vår bransje og for andre bedrifter.
Vårt valg av miljøvennlige metoder i daglige drift gjør oss mer konkurransedyktig i alle ledd.

Aktiv Nord valgte allerede i 2009 å sertifisere seg som et Miljøfyrtårn,
som er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere
sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi ble reserifisert som Miljøfyrtårn for 3 nye år, 20 mars 2015.
En av våre ansatte er også utdannet Miljøfyrtårn sertifisør

Aktiv Nord AS er også kåret til Tromsøs grønneste bedrift, av Grønn hverdag.
Nokas skadedyrkontroll valgte selvfølgelig å videreføre Miljøfyrtårn arbeidet etter fusjonen.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!