AER
AERAER er vårt elektroniske rapportsystem. Kunden vil noen minutter etter hver inspeksjon/kontroll få rapport tilsendt på epost i Pdf-format. Den inneholder kundeinfo, mengde giftige bekjempelsesmidler i bruk, tilstand for hver åtestasjon, fluefanger eller annet deteksjonsutstyr, bilder og kommentarer. Årsrapporter og trendanalyser gir en god indikasjon på tilstand over tid. AER-rapporter kan enkelt distribueres til flere mottakere internt eller eksternt. Rapporter kan knyttes direkte til bedriftens interne systemer.

Det er mange fordeler ved å benytte AER

- God kontroll med riktig giftmengde

- Nøyaktig beskrivelse av tilstand på alt deteksjonsutstyr 

- Enkelt å gjengi feil og mangler på bygg og instalasjoner med bilder og tekst

- Årsrapport

- Trendanalyser

- Distribusjon til flere

AER er sikker dokumentasjon av skadedyrkontroll.